Hukommelsesteamkonferansen - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

Oslo Kongressenter 5.-6. september 2023

Hukommelsesteamkonferansen

Hukommelsesteamkonferansen er først og fremst for hukommelsesteam, koordinatorer, leger og annet helse- og omsorgspersonell som jobber med basal utredning av demens og oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Konferansen kan også være relevant for andre som jobber med tjenester til hjemmeboende personer med demens.

Gå til kurset
Læringsform

Forelesninger

Fagområder

Demens

Pris

4100

Påmeldingsfrist

18. aug