Basal utredning av kognitiv svikt og demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

9.-10. november 2021 Thon Hotel Opera, Oslo

Basal utredning av kognitiv svikt og demens

Målgruppe: kurset passer for dere som er involvert i basal utredning av demens, både leger og helse- og omsorgspersonell i hukommelsesteam, etc. Det er aktuelt for dem som er nye i dette feltet, men og så for dem som har holdt på en stund og ønsker en oppdatering på feltet. Godkjenninger: Legeforeningen godkjenner kurset: Allmennmedisin med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i demenssykdommer til videre og etterutdanningen. Sammfunnsmedisin med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spseialistenes etterutdanning. Alders og sykehjemsmedisin med 15 timer som valgfritt kurs.

Gå til kurset
Læringsform

Fagområder

Demens

Kompetanse

Pris

3800,-

Andre kurs og konferanser

Fant ingen kurs med valgte filter