Basal demensutredning for fastleger - Aldring og helse
Alle kurs

Digitalt 15. april 2021

Basal demensutredning for fastleger

Kurset søkes godkjent som 7,5 timers valgfritt kurs i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, psykiatri, nevrologi og samfunnsmedisin Kurset er godkjent som 7 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Gå til kurset
Læringsform

Digitalt

Fagområder

Kompetanse

Pris

2600