Hva vi vet om situasjonen for personer med utviklingshemning, tjenesteytere og smittevern under koronapandemien - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse