Hva med diabetes type 2 hos voksne og eldre personer med utviklingshemning?

– Vi vet at mange voksne og eldre personer med utviklingshemning har diabetes type 2 og at mange lever med sykdommen uten å vite det, sier fagkonsulent Stine Skorpen i Aldring og helse. Nye temasider om diabetes type 2 skal bidra til bedre livskvalitet for personer med utviklingshemning.

Stine Skorpen
Fagkonsulent Stine Skorpen i Aldring og helse.

Skorpen ønsker å sette søkelys både på hvordan vi kan forebygge denne livsstilsykdommen óg hvordan vi kan bistå dem som lever med sykdommen på en best mulig måte.   

Personer med utviklingshemning har større sjanse for å få diabetes type 2

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at mellom 316 000 og 345 000 personer hadde diabetes i 2020. Cirka 90 prosent av alle med diabetes har type 2. Det er estimert at cirka 60 000 personer kan ha diabetes uten å vite det, og tallene viser at antall diabetestilfeller er doblet de siste 20 år.

– På bakgrunn av disse tallene, som er ikke er unike for Norge, er det rimelig å anta at mange voksne og eldre personer med utviklingshemning har diabetes type 2. Undersøkelser fra andre land viser at de har to til tre ganger større sjanse for å utvikle diabetes type 2 sammenlignet med befolkningen generelt. Personer med utviklingshemning utvikler også diabetes mye tidligere i livet, sier Skorpen.

Temasider for tjenesteytere, pårørende og nærpersoner

Diabetes type 2 er en kronisk sykdom som utvikler seg langsomt. Overvektige personer som har utviklet diabetes type 2, kan komme ut av tilstanden om de klarer å redusere vekten betydelig. Uten vektreduksjon vil sykdommen mest sannsynlig forverre seg.

– Det anbefales nå screening for diabetes type 2 for personer med Downs syndrom fra 30 årsalder. Hvis de har sykelig fedme anbefales det å starte screening fra 21 års alder. Det er krevende å endre livsstilsvaner i voksen alder, men det er ikke umulig.  Det er derfor viktig med kunnskap om hvorfor og hvordan blodsukkeret best kan reguleres og stabiliseres, fortsetter Skorpen.

Hun er også opptatt av hva som må til for å unngå komplikasjoner av å leve med diabetes type 2 over mange år.  

På temasidene vil du få informasjon og kunnskap om:

  • diabetes type 2
  • hva metabolsk syndrom er
  • hva som er for høyt (hyperglykemi) og hva som er for lavt blodsukker (hypoglykemi)
  • hvordan behandle dette
  • hvem er i risikogruppen for å utvikle diabetes type 2
  • kostråd og råd om fysisk aktivitet
  • internasjonale retningslinjer om diabetes type 2 og personer med utviklingshemning og mye mer.

– Sidene vil bli oppdatert jevnlig når det kommer ny informasjon. Temasidene kan også skrives ut som temaark, forteller Skorpen. 

Temasidene om diabetes type 2 er utviklet og tilrettelagt for deg som jobber med voksne og eldre personer med utviklingshemning, pårørende og nærpersoner.

Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra mange kilder, og er kvalitetssikret av overlege og nevrolog Anne Brækhus. Hun jobber ved Oslo universitetssykehus og i Aldring og Helse.