Fysisk funksjon i sykehjem

Med en aldrende befolkning vil behovet for sykehjemsplasser i fremtiden øke. Hovedårsakene til innleggelse i sykehjem er svikt i kognitiv funksjon, svikt i fysisk funksjon, eller en kombinasjon av disse. Viktigheten av fysisk funksjon for livskvalitet er godt kjent, men kunnskapen om fysisk funksjon blant sykehjemsbeboere er manglende.