Funksjonshemning

Hovedmålsetting for fagområdet Funksjonshemning og aldring er tverrfaglig forskning om aldring ved nedsatt funksjonsevne som er medfødt eller ervervet i løpet av livet, med særlig fokus på sosialpsykologiske faktorer og fysisk fungering ved aldring. 

Siste foruminnlegg