Forberedelser til helsesjekk for personer med utviklingshemning - Nasjonalt senter for aldring og helse