Fem kolleger tok fagbrev samtidig: – Vi er alle vinnere - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Fem kolleger tok fagbrev samtidig: – Vi er alle vinnere

Fem assistenter ved Lekneshagen bofellesskap tok i vår fagbrev som helsefagarbeidere. – Vi hadde alle lang erfaring og trodde ikke at det skulle endre så mye. Men utdanning gjør en stor forskjell. Vi er alle vinnere, sier de.

Aldring og helse møtte tre av de fem helsefagarbeiderne fra Vestvågøy kommune som avsluttet opplæringen sin i vår. De er selv forundret over hvor mye fagbrevet betyr. 

Les mer om opplæringsmodellen Jeg vil bli helsefagarbeider – med ABC til fagbrev

Anne-Mette Henriksen har ti års erfaring fra jobben som assistent ved Lekneshagen bofellesskap.

– Vi utfører jo mange av de samme oppgavene som før, men jeg merker at jeg stiller større krav til meg selv, og at jeg tar større ansvar på jobb. Vi har fått en faglig bakgrunn for det vi gjør, sier hun.

Jeg merker at jeg stiller større krav til meg selv, og at jeg tar større ansvar på jobb

Anne-Mette

Ble mere aktive

June Pilkvam, som har gått i vikariater ved Lekneshagen siden 2007, og før det arbeidet ved et annet sykehjem på Vestvågøy siden 2003, sier seg helt enig:

– Som assistenter trengte vi ikke å ta stilling til ting eller å ta ansvar. Jeg har vært mye mere aktiv i personalgruppa etter å ha tatt fagbrevet.

Aktive måtte de tidligere assistentene også være for å få fagbrevene i havn. Anne-Mette Henriksen legger ikke skjul på at det å ta utdanningen til tider var krevende:

– Jeg har store lese- og skrivevansker og måtte jobbe dobbelt så hardt som andre for å få fagbrevet. 

Hadde jeg ikke hatt Laila som støtte, vet jeg ikke om jeg hadde klart det. Det var samtidig veldig artig å lære mer. Og når jeg fikk fagbrevet, synes jeg innsatsen var verdt det!

Som assistenter trengte vi ikke å ta stilling til ting eller å ta ansvar. Jeg har vært mye mere aktiv i personalgruppa etter å ha tatt fagbrevet.

June

Gruppa er en suksessfaktor

Avdelingsleder Laila-Iren Berg-Berntzen forteller at alle fem hadde jobbet som vikarer så lenge at de hadde krav på fast ansettelse.  

– Som leder har jeg ansvar for å sørge for at ansatte har den kunnskap som skal til for å ivareta beboerne. Jeg foreslo derfor at de skulle benytte seg av Aldring og helses tilbud om å ta helsefagarbeiderutdanningen på egen arbeidsplass. 

Berg-Berntzen tror at gruppa er en suksessfaktor i seg selv:
– Ved at flere fra samme arbeidsplass og fra samme distrikt jobber med gruppeoppgavene i lag, blir det litt lettere å beholde motivasjonen.

– Det var godt å ha ei gruppe. Jeg savner samholdet vi hadde der, istemmer Anne-Mette. 

– At vi diskuterte oppgavene høyt var en fordel, både for oss selv og arbeidsplassen, tror Ingvild Haugen.

Ingvild Haugen har jobbet som ufaglært vikar ved Lekneshagen siden bofellesskapet åpnet i 2006. 

– Å få regelmessig oppfølging fra Aldring og helse betydde også mye. Det er viktig å få tilbakemeldinger på det man gjør, sier hun. 

Formalisert kunnskap og erfaringer

– Nå er jeg utdannet. Og jeg føler, selv om jeg har jobba i så mange år, at jeg med fagbrevet har nådd et skritt lenger. Gjennom opplæringen har vi formalisert praktisk kunnskap og erfaringer innhentet gjennom mange år, sier Anne-Mette.

Ingvild føler seg også mer inkludert: – Nå tør jeg å si fra, jeg er ikke «bare» assistent. 

– Vil dere anbefale andre i samme situasjon å melde seg på til helsefagarbeiderutdanningen?

– Ja, på det varmeste!

Avdelingsleder Laila forteller at fire nye ansatte skal ta fatt på opplæringen nå.

– Denne gruppa kan være dem til fin støtte og oppbacking.

Har du lyst til å ta fagbrev som helsefagarbeider på egen arbeidsplass? Her kan du søke.

– Gir trygghet og høyere status

Ingrid O. Karlsen fra Vestvågøy var i 2013 en av de første som fullførte fagbrev-opplæring i Aldring og helses regi.

– Jeg begynte med å ta et Eldreomsorgens ABC-kurs i 2009. Da jeg etter det fikk tilbud fra jobben om å ta fagbrev, takket jeg ja, forteller hun. 

Ingrid jobbet ved Borge Bygdeheim da hun startet på opplæringen, men flyttet over til sykehjemmet Gravdal i 2011. Der jobber hun fortsatt.

– De positive effektene er nok en av årsakene til at jeg fortsatt står i yrket. Så skaff deg papirer på den kompetansen du har! Det blir så mye artigere å jobbe!

Føler større ansvar

Helsefagarbeideren opplevde at arbeidskolleger behandlet henne med større respekt etter at hun tok fagbrevet.

– Det forundret meg i starten, det meste av det jeg gjør gjorde jeg jo før også. Men noe var endret. Jeg ble rådspurt oftere enn før, og de andre helsefagarbeiderne uttrykte glede over å kunne dele ansvaret med flere. Det følger rett og slett større ansvar med. Som assistent har du ikke ansvar, du bare utfører oppgaver du blir satt til. Plutselig var det meg som hadde ansvaret for at det blir utført. 

– Disse positive effektene er nok en av årsakene til at jeg fortsatt står i yrket. Så skaff deg papirer på den kompetansen du har! Det blir så mye artigere å jobbe!

Ingrid

Opplæringsmodellen
Jeg vil bli helsefagarbeider – med ABC til fagbrev

  • Oppdragsgiver: Helsedirektoratet. Forankret i Kompetanseløftet 2025 
  • Gratis samlingsbasert opplæring med veiledning på egen arbeidsplass.
  • 557 bestått fagprøven til nå
  • Interessen er sterkt økende, og bare i 2021 har 66 deltakere (1. aug) tatt fagbrev
  • Deltakernes ledere oppfordres til å melde dem på ett eller flere ABC- programmer på arbeidsplassen før, under eller etter at de er ferdige som helsefagarbeidere:  https://abc.aldringoghelse.no/
  • Les mer om opplæringsmodellen Jeg vil bli helsefagarbeider – med ABC til fagbrev