Fagdag om pårørendesamarbeid ved utviklingshemning

Nasjonalt senter for aldring og helse arrangerer fagdag for om pårørendesamarbeid i samarbeid med NAKU. Fagdagen «Sammen om gode tjenester til personer med utviklingshemning» går av stabelen 9. November på Gardermoen.

Portrettfoto fra ansattfotografering for Nasjonalt senter for aldring og helse, 20223
Lene Kristiansen er fagkonsulent ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Foto: Martin Lundsvoll

Samarbeid engasjerer

– Vi opplever at både pårørende og ansatte uttrykker at samarbeid kan være utfordrende, sier fagkonsulent ved Aldring og helse Lene Kristiansen i et intervju til NAKU.

Hun forteller videre at dette er et tema som mange er opptatt av og snakker med henne om i møter med tjenestene og pårørende.

– Derfor har vi lyst til å arrangere denne fagdagen som en hjelp til hvordan man kan få til et godt samarbeid, sier Kristiansen.

Ønsker å dele både kunnskap og nyttige verktøy

– Både Aldring og helse og NAKU er opptatt av å dele de gode historiene fra praksis og formidle fagkunnskap og verktøy om hvordan man kan lykkes i arbeidet, sier rådgiver ved NAKU Linda Barøy.

– Vi har planlagt en fagdag som viser til perspektivet fra pårørende, leder og brukerorganisasjoner, forteller Barøy. Hun legger til at det også vil bli det trukket frem gode eksempler på pårørendesamarbeid fra kommuner.

– Helsedirektoratet forteller om sine forventninger knyttet til temaet, og du får også høre om hvilken betydning FN konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) har for pårørende og ansatte, forteller Barøy.

Lene Barøy, NAKU. Foto: NAKU

– Vi har lett etter de gode praksiseksemplene og ønsker at deltakerne går hjem med økt inspirasjon og nye verktøy i verktøykassa, sier Kristiansen.

En dag for både fagfolk og pårørende

Fagdagen er, som tittelen peker på, ment for både pårørende og personer som jobber i helse- og omsorgstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som er interesserte i temaet.

– Innholdet på programmet er knyttet i hovedsak til pårørendesamarbeid til voksne med utviklingshemming, sier Kristiansen. Hun tenker at dagen vil være relevant for alle.

– Det kan være nyttig å vite hva en bør planlegge for i framtiden når barnet og tjenestemottaker ennå er ung, sier Kristiansen.

Du kan lese mer om fagdagen, og melde deg på, via vår infoside om fagdagen. 

Saken ble opprinnelig publisert av NAKU.