Kirsti Hotvedt
Foto: Aldring og helse

Kirsti Hotvedt

Prosjektkoordinator Fagområder : Demens

Sykepleier, Master in Public Health MPH