Inger Molvik
Aldring og helse

Inger Molvik

Prosjektleder Fagområder : ABC-opplæringen, Demens

Musikkpedagog, master i diakoni. Videreutdanning i administrasjon og ledelse. 

Prosjekt-tilhørighet: Pårørende til personer med demens