Basiskurs om utviklingshemning og aldring

Et kurs hvor det formidles grunnleggende kunnskap om aldring, helse og helsefremmende tiltak hos personer med utviklingshemning.

Basiskurset er for tjenesteytere som arbeider med eldre med utviklingshemning. Det forutsettes noe kunnskap om utviklingshemning. Kurset er på 18 undervisningstimer fordelt over tre dager.

Kurset gir grunnleggende kunnskap om aldring, helse og helsefremmende tiltak hos personer med utviklingshemning. Kurset omfatter temaene aldersrelaterte sykdommer og funksjonsfall, miljøarbeid, utfordrende atferd, identitet og selvbestemmelse, helseforebyggende og helsefremmende arbeid, avgang fra yrkeslivet, samt etikk, lover og forskrifter som regulerer tjenestene. 

Hver kursdeltaker mottar et hefte med kursmateriell. Kurset har bokutstilling med mulighet for å bestille og kjøpe litteratur. 

I år kan vi tilby et basiskurs på Storefjell Resort Hotell fra 28.-30. september 2022. 

Se invitasjon med fyldig informasjon 

Det er også mulig å bestille et basiskurs ved å kontakt Lene Kristiansen, lene.kristiansen@aldringoghelse.no