Viktig kartleggingsverktøy for demens på samisk språk

Viktig kartleggingsverktøy for demens på samisk språk

Et sentralt skjema for utredning av demens er nå tilgjengelig på nordsamisk, og klart til bruk.
18.10.2018