Hjemmebesøk. Kvinne åpner ytterdør smilende for å ta i mot pleier. (ah-02733)

Stephens 2018: Miljøfaktorer i hjem- og nærmiljø bidrar til ulikheter i helse og velvære blant eldre

Ulikheter i helse og velvære

Ulikheter i helse og velvære

Boforhold, egen observert funksjon i hjemmet og oppfattelse av inklusjon i nabolaget er miljøfaktorer som kan skape ulikheter i utviklingen av helse og velvære blant eldre, viser en ny studie.