Trim for kropp og sjel

Trim for kropp og sjel

Anne-Pernille Rudi og hennes medhjelpere har med turtilbudet «I tjukkasgjengens fotspor» etablert et aktivt og sosialt tirsdagstreff for hjemmeboende personer med demens og deres ledsagere.
27.11.2015