Sykehjem og smittevern mot covid-19

Sykehjem og smittevern mot covid-19

Viktig informasjon om covid-19 fra Folkehelseinstituttet

Sykehjem må beskyttes mot smitte. Beboere på sykehjem kan bli smittet av ansatte eller besøkende som har vært i kontakt med beboere.
02.03.2020