Norgesdebut for kursing av helsepersonell

Stort engasjement for ny terapi for personer med demens

Stort engasjement for ny terapi for personer med demens

Første kurs i Norge i ny og interessant Hukommelsesstimulerende terapi for personer med demens er gjennomført i god stil i Grimstad.
02.05.2019