Eldre dame i hjem bruker teknologiske hjelpemidler. Pleier instruerer i bruk

Store forhåpninger til bruk av velferdsteknologi

Store forhåpninger til bruk av velferdsteknologi

Velferdsteknologien vil i fremtiden stå sentralt, for å gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med demens og deres pårørende. Til det trengs det kompetanse.