Fagartikkel, Sykepleien, 2017

Smerter hos personer med psykisk utviklingshemning

Smerter hos personer med psykisk utviklingshemning