Revidering og oppdatering av opplæringsmateriellet Demensomsorgens ABC

Revidering og oppdatering av opplæringsmateriellet Demensomsorgens ABC

Prosjektperiode: 2017 - Prosjektleder: Kariann Krohne Prosjektansvarlig: Kari Midtbø Kristiansen Prosjektmedarbeidere: Jørn Stordalen, Guro Hanevold Bjørkløf, Betty S. Døble, Hilde Heimli