Psykisk lidelse hos eldre og koordinerte hjelpetiltak i Kina under covid-19

Psykisk lidelse hos eldre og koordinerte hjelpetiltak i Kina under covid-19

I en pandemi-situasjon som ikke likner noe vårt moderne samfunn har måttet håndtere, sørget kinesiske organisasjoner raskt for psykososial støtte til eldre og deres pårørende. Pandemien har også ført til nye metoder for å formidle psykisk helsehjelp til eldre.
17.04.2020