Pallisasjonens historie 3

Pallisasjonens historie 3

Utviklingen av palliasjon i Norge