Pårørendes opplevelse av dagaktivitetstilbud

Pårørendes opplevelse av dagaktivitetstilbud

Dagaktivitetstilbud for personer med demens kan gi pårørende god støtte og avlastning.
10.04.2018