Dette må jeg kunne som helse- og omsorgsarbeider

Ny e-læring gjør det enklere for vikarer og nyansatte å tilegne seg faglig basiskunnskap

Ny e-læring gjør det enklere for vikarer og nyansatte å tilegne seg faglig basiskunnskap

I disse dager er det mange sommervikarer uten relevant fagutdanning innenfor helse- og omsorg, som blir ansatt på sykehjem og i hjemmetjenester over hele landet. Hvordan kan de og andre nyansatte uten fagutdanning få en rask og enkel innføring i temaer som er viktige, for å gi kunne gi god omsorg til eldre?
11.06.2020