Fra dugnad til status som nasjonalt kvalitetsregister:

NorKog – en unik mulighet til forskning

NorKog – en unik mulighet til forskning

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) er et kvalitets og forskningsregister.
14.12.2017