Psyk–IT

Nasjonal faglig retningslinje om demens – utredning ved mistanke om demens

Nasjonal faglig retningslinje om demens – utredning ved mistanke om demens

Foreleser er Jørgen Wagle, Spesialist i eldrepsykologi/ph.d , forsker, Aldring og helse.
03.04.2019