Mot slutten av arbeidslivet

Mot slutten av arbeidslivet

Tilrettelegging ved yrkesavgang for personer med utviklingshemning

Temahefte om avgang overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist.
17.02.2014