Mitt sykehuspass – tilpasset pasienter innlagt med covid-19 sykdom (koronavirus)

Mitt sykehuspass – tilpasset pasienter innlagt med covid-19 sykdom (koronavirus)

Mitt sykehuspass - tilpasset pasienter innlagt med covid-19 sykdom (koronavirus) er en kortversjon med utvalgte temaer som er relevante for innleggelse på grunn av covid-19.
06.04.2020