Mann arbeider med tømmer  (ah-04690)

Ny rapport

Mange voksne med utviklingshemning har ikke plass i arbeidstiltak eller dagsenter

Mange voksne med utviklingshemning har ikke plass i arbeidstiltak eller dagsenter

En ny, stor undersøkelse basert på nasjonale, anonyme registerdata for over 14 800 voksne personer registrert med utviklingshemning i NAVs register for uførepensjon i Norge i 2013, finner at over halvparten ikke er registrert i arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller i dagsenter i 2015.