– Må respektere eldres seksuelle behov

– Må respektere eldres seksuelle behov

Seksualitet og demens har vært et underkommunisert, problematisert og tabuisert tema. Med bakgrunn i flere års forskning oppfordrer professor Chris Gastmans oss til å respektere de seksuelle behovene til personer med demens – hele livet til endes.
08.12.2017