Nordisk Tidsskrift for Helseforskning

Livskvalitet for personer med demenssykdom - sett i et livsløpsperspektiv. En narrativ tilnærming basert på pårørendes fortellinger.

Livskvalitet for personer med demenssykdom - sett i et livsløpsperspektiv. En narrativ tilnærming basert på pårørendes fortellinger.