Forskning

Lite kunnskap om medisiner for søvnproblemer ved demens

Lite kunnskap om medisiner for søvnproblemer ved demens

Søvnproblemer er vanlig ved demens. Effekten av behandling med sovemedisiner er usikker.
28.11.2016