Aud Johannessen

Utlysning

Leon Jarners Forskningspris for 2018

Leon Jarners Forskningspris for 2018

Leon Jarners Minnefond vil også i 2018 dele ut en forskningspris på kroner 75 000 til et forskningsprosjekt om demenssykdommer, personer med demens eller pårørende. Forskere kan søke innen 1. september.