"Jeg vil bli helsefagarbeider- med ABC til fagbrev"

Faglærer/prosjektmedarbeider

Faglærer/prosjektmedarbeider

Det er nå lyst ut en stilling som faglærer/prosjektmedarbeider i prosjektet "Jeg vil bli helsefagarbeider- med ABC til fagbrev".
02.03.2020