Kvinne med briller noterer i blokk. Flere studenter i bakgrunn. (ah-00411)

Læring som gir ringer i vannet

Læring som gir ringer i vannet

I Aulerødveien botiltak for personer med psykisk utviklingshemning utenfor Tønsberg studerer halvparten av de fast ansatte på Fagskolen Aldring og helse. Og hele staben på tjue er i læringsmodus.