Covid-19-epidemien:

Kommunen må ivareta hjemmeboende personer og deres pårørende som rammes av reduserte tjenester og tilbud

Kommunen må ivareta hjemmeboende personer og deres pårørende som rammes av reduserte tjenester og tilbud

Helsedirektoratet har publisert en egen anbefaling om kommunens ivaretakelse av personer og deres pårørende, som rammes av reduserte tjenester og tilbud under covid-19-epidemien.
25.03.2020