Psyk-IT

Kognitiv atferdsterapi for personer med hukommelsesproblemer og demens

Kognitiv atferdsterapi for personer med hukommelsesproblemer og demens

Nettforeleser er Johanne Tonga, psykolog /ph.d.-stipendiat.
10.04.2018