Avsluttet prosjekt

"Jeg gikk ut bakveien..."

"Jeg gikk ut bakveien..."

Formål med prosjektet var å gi kunnskap om hvilke forhold og prosesser som bidrar til utstøting av arbeidstakere med funksjonshemning i arbeidslivet.
06.05.2008