Avsluttet prosjekt

ICF som felles språk i rehabilitering

ICF som felles språk i rehabilitering

WHOs klassifikasjonssystem Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) er i stor utstrekning blitt tatt i bruk som et rammeverk for tverrfaglig samordning i rehabiliteringsarbeid for personer med funksjonsnedsettelser.
15.05.2008