Hole in one

Hole in one

Hole in one - Golf og andre ambulerende dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Det var tittelen på det siste foredraget på Dag 1 av Landskonferansen om alderspsykiatri. Ruth Elisabeth Engøy Solberg fra Lillehammer kommune forteller.
24.04.2017