Aldring og helses faglige referansegruppe februar 2017

Godt møte med referansegruppen

Godt møte med referansegruppen

På den siste dagen av februar møttes Aldring og helses faglige referansegruppe for å diskutere årsmeldingen for 2016.