Avsluttet prosjekt

Like god som alle andre - helst bedre?

Like god som alle andre - helst bedre?

En kvalitativ analyse av poliorammedes opplevelser med vekt på å få kunnskap om hvordan de former sin selvforståelse og sitt handlingsrom.
15.05.2008