Foreslår plan for styrking av eldres psykiske helse

Foreslår plan for styrking av eldres psykiske helse

Arbeiderpartiets medlemmer i Stortingets Helse- og omsorgskomité ber Regjeringen fremme en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres mentale helse.
21.06.2017