Dagaktiviteter i koronatiden

Forebygging og feltarbeid for personer med demens

Forebygging og feltarbeid for personer med demens

Gausdal kommunes dagtilbud for personer med demens har holdt åpent under hele koronautbruddet. – Dette tilbudet er så viktig for brukerne og deres nære at det kan ha forhindret sykehjemsinnleggelser, tror Gausdals fagleder for demens, sykepleier Eva Lundemo.
14.05.2020