Fra Tidsskriftet aldring og helse

Eva bidrar til å gjøre Oslo aldersvennlig

Eva bidrar til å gjøre Oslo aldersvennlig

Hovedstaden har satt seg mål om å skape et tilgjengelig og inkluderende urbant miljø som fremmer aktiv aldring. Handlingsplanen er i stor grad resultat av oslofolks medvirkning.
23.01.2019