Lansert på ABC-opplæringens samling

Et viktig verktøy i demensomsorgen er nå forbedret

Et viktig verktøy i demensomsorgen er nå forbedret

Det første verktøyet, som ble laget i Norge, for å kartlegge funksjonsnivået til personer med demens har fått sin ansiktsløftning.
14.11.2018