Hender plukker bær

Stene, Fredrikstad

– Et godt sted å være!

– Et godt sted å være!

På gården Stene i Onsøy får yngre personer med demens oppleve et trivelig fellesskap i et Inn på tunet-dagaktivitetstilbud