Det går an å gjøre en forskjell!

Erfaringer etter 13 seniorkurs for voksne personer med utviklingshemning

Erfaringer etter 13 seniorkurs for voksne personer med utviklingshemning

Vernepleier Lene Kristiansen, og sykepleier Stine Skorpen jobber med fagområdet Utviklingshemning og aldring i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Her forteller de om sine erfaringer så langt med seniorkurset Meg og min alder, som de har utviklet for voksne personer med utviklingshemning.
10.10.2019