Ny forskning

Dette trenger eldre med flere kroniske sykdommer og deres pårørende

Dette trenger eldre med flere kroniske sykdommer og deres pårørende

Eldre med kroniske sykdommer og deres pårørende mangler nødvendig helsehjelp og sosial støtte i en kompleks hverdag.
20.11.2018